Metale i obróbki

Wśród używanych technologii wykazać można obróbkę: mechaniczną, skrawaniem, chemiczną, cieplno-chemiczną lub plastyczną. Obróbka metalu jest to proceder, którego celem jest nadać wytyczony kształt. Zmianom poza kształtem, ingeruje się również we właściwości fizyczne i chemiczne specyficznego surowca.

Obróbki skrawaniem

Obróbka metalu - LeonbergerToczenie – ten sposób obróbki realizowany jest: wzdłużnie, obwiedniowo, wewnętrznie, zewnętrznie, kopiowo albo poprzecznie. Obróbka metalu polega na przemianie kształtu tworzywa wprawiając go w ruch obrotowy, a narzędzie w ruch liniowy. Przedmiot obracając się jest kształtowany nożem tokarskim, który skrawaniem wprawia w kształt kulisty, stożkowaty albo walcowaty.

Frezowanie – tego rodzaju obróbki metalu polegają na zmianie kształtu poprzez wieloostrzowe narzędzie. Narzędzie obrabiarki – inaczej frezarki wprawione jest w ruch obrotowy – czołowy lub obwodowy. Przedmiot doprowadzony do obrabiania wykonuje jest ruch posuwowy – przeciwbieżnie albo współbieżnie – jest to zależne od ułożenia osi obrotu ostrza. Może zdarzyć się tak, że ostrze zostanie również wprawione ruch posuwowy, a tworzywo zostanie umieszczone statycznie.

Szlifowanie – ten rodzaj obróbki polega na zdzieraniu metalu o cienkiej ilości materiału w użyciu narzędzi ściernych – na przykład ściernicy. Często szlifowanie stosuje się do obrabiania tworzyw wykonanych ze stali hartowanej, ale również inne materiały z metalu mogą zostać poddane pod tę metodę obróbki. To ile materiału zostanie startego jest zależne od: rodzaju, ziarnistości, wielkości i twardości ściernicy. Do wytworzenia ściernic najczęściej użyty jest: korund, węglik krzemu, diament jak również węglik boru.

Oferta obróbki skrawaniem – http://frezstal.pl

Obróbki plastyczne

Walcowanie – tej metodzie obróbki mogą zostać poddane na przykład takie tworzywa jak blachy, kształtowniki lub pręty. Proces obróbki przebiega na zimno, gorąco lub ciepło. Obróbka metalu, której celem jest doprowadzenie do specyficznego kształtu poprzez nacisk wywierany między: rolkami, tarczkami lub walcami. Może zaistnieć również możliwość, aby narzędzie płaskie przemieszczało się w stosunku do siebie kształtując tworzywo.

Tłoczenie – przykładem tworzywa do wykorzystania tego typu obróbki może być blacha, folia albo płyta. Obróbka przebiega na ciepło lub zimno. Obrabianie metalu polega na zmianie kształtu wykonując cięcie, łączenie albo kształtowanie.

Ciągnienie – przykładem wykorzystania tej obróbki może być drut, pręt lub rura. Ciągnienie jest wykonywana na ciepło lub zimno. Obrabianie metalu polega na przemianie kształtu w trakcie częściowego zmniejszania się przekroju poprzecznego i jednocześnie wydłużeniu tworzywa.

Gięcie – tego rodzaju obróbki metalu, mają na celu doprowadzenie do określonego kształtu przy wykonywaniu zwijania, wyginania lub zaginania. Obróbka przez gięcie jest wykonywana na przy niskiej temperaturze, z dużą dokładnością, zatem rozmiary poprzeczne zostają niezmienione.

Kucie – ta metoda obróbki jest wykonywana na kuźniarkach, prasach albo młotkach. Obróbka kuciem jest wykonywana mechanicznie albo ręcznie na ciepło albo zimno. Obróbka metalu polega na przemianie kształtu poprzez zgniatanie, nacisk albo uderzenia.