Niewielkie firmy i księgowość

Niewielkie firmy i księgowość - LeonbergerKsięgowość dla małych firm? Rachunkowość dla małych przedsiębiorstw można dopełnić rozliczając się na kilka metod: na podstawie karty podatkowej, księgi przychodów i rozchodów jak również ryczałtu ewidencjonowanego. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi księgowość samodzielnie, składając formularz CEIDG-1 może zostawić puste miejsce lub uzupełnić je informacjami przedsiębiorstwa. Jeżeli rachunkowość sprawować będzie biuro księgowe, wtedy informacja o tym zostać napisana w formularzu albo do okresu siedmiu dni informacje należy zmienić. Przedsiębiorca rejestrując działalność gospodarczą musi zamieścić informacje gdzie będzie kompletowana dokumentacja rachunkowa.

Na podstawie księgi przychodów i rozchodów

Płatnik w zakresie rozliczeń może posłużyć się formą podatku na ogólnych zasadach lub podatku liniowego dla działalności pozarolniczej. Księga przychodów i rozchodów, czyli ewidencja księgową na podstawie przedstawionych materiałów księgowych – zwykle faktur oraz rachunków. Zatem księguje się przychody i wydatki firmy. Dla każdej z możliwości proponowane są odmienne stawki podatkowe jak również metoda wykonywania obliczeń. Jest to łatwa metoda rozliczania i nie wymaga dużo czasu.

Na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego

Dokonywane rozliczenia tym sposobem można tylko i wyłącznie prowadząc samodzielną działalność gospodarczą albo działalność gospodarczą w formie spółki. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą ewidencji ewidencji księgowej. Podstawowym czynnikiem opodatkowania jest przychód jaki firma wygenerowała, pomijając w rozrachunkach wydatki firmy. Na podstawie naliczonego przychodu określona jest stawka podatkowa. Wobec takim wypadku określony jest limit przychodów 250000 tysięcy euro. Jednakże trzeba zapamiętać, że wobec spółki tym progiem będzie przychód wszystkich wspólników. Przychody z prowadzenia tych działalności nie są sumowane.

Według karty podatkowej

Karta podatkowa jest dobrym rozwiązaniem dla firm dających zatrudnienie małej liczbie pracowników. Płatnik płaci stałą kwotę podatku miesięcznie. Miesięczny podatek zostaje określony na podstawie ustaleń naczelnika urzędu skarbowego. Na wielkość podatku ma znaczenie liczba zamieszkałych osób w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, liczba pracowników oraz jaki jest zakres działań firmy. Podatnik rozliczając się sposobem karty podatkowej nie jest zobligowany do wykonywania księgowości, uiszczania opłat zaliczek na podatek dochodowy. Nie musi zobowiązywać się również, aby składać zeznania podatkowe. Jest zmuszony natomiast przechować jakiekolwiek kopie faktur oraz rachunków w kolejności numerów. Materiały przechowuje się w okresie 5 lat podatkowych – od końca roku w którym sporządzono fakturę albo rachunek. Przedsiębiorstwo musi przeprowadzać dokumentację w książce ewidencji zatrudnienia.