Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce - LeonbergerIstotną informacją jest liczba osób będąca w wieku produkcyjnym – uległa powiększeniu. Ludzie, którzy pracują albo szukają pracy jest szacunkowo siedemdziesiąt pięć procent. Kolejnym ważnym argumentem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia wynosi zazwyczaj w przybliżeniu od trzech do czterech procent. Co jest naturalne wobec każdej gospodarki. Rynek pracy w Polsce zależy od postępu techniki i technologii. Na rynku ciągle jest brak specjalistów. Brak specjalistów jest rezultatem wyjazdu do pracy za granicę lub dużej konkurencji. Pracodawcy najczęściej zatrudniają następnych pracowników przeważnie wtedy, gdy wygenerowany zysk jednej osoby pokrywa koszty podjęcia współpracy z przyszłym pracownikiem.

Dlaczego obywatele szukają nowej pracy?

Liczba obywateli, którzy zmieniają pracę się pomniejszyła. Znaczna część Polaków zatrudnia się u innego pracodawcy w okresie sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy. Czasami nawet więcej niż jeden raz w trakcie roku. Takie decyzje wybierają najczęściej młode osoby mające poczucie własnej wartości. Czasami czynnikiem doprowadzającym do zmiany pracy jest zatrudnianie pracowników, którzy nie mają koniecznych kwalifikacji na proponowane stanowisko. Zamiast kontynuować rozwój zawodowy zaistniała konieczność, aby uczyć się czegoś nowego. Awans zajmuje więcej czasu i może wymagać właściwego przygotowania. Przykładowo na kursie uzupełniającym kwalifikacje albo stażu. W takich okolicznościach niby zawsze zostaje decyzja, którą trzeba podjąć – czy spróbować odnaleźć oferty w swoim zawodzie? Czy może zapoczątkować którąkolwiek pracę z wynagrodzeniem od minimalnej stawki? W większości przypadków, takie osoby wolą zwalczyć problem z bezrobociem, ale… wracając do głównego zawodu prawdopodobnie zasinieje wymóg powtórzenia materiału – to jest błędne koło. To jest jedna z przyczyn, która powoduje branie pod uwagę zatrudnienia poza granicą. To nie nowość. Ma to znaczenie jeśli jest zapotrzebowanie na określony zawód w za granicą. Dodatkowo zwiększenie się płacy minimalnej w krajach UE czynie je bardziej atrakcyjnym wyborem.

Szara strefa w Polsce

Wraz z rozwojem gospodarki większość obcokrajowców spodziewa się atrakcyjnych warunków umowy i zatrudnienia na czas nieokreślony. Jeżeli jednak zdarzy się szansa do zarobku pomijając urząd skarbowy, zysk osiągnięty w krótkim okresie czasu będzie dwukrotnie lub trzykrotnie większy. A w krajach mniej rozwiniętych, taki zarobek kusi. Za nieoficjalne zatrudnienia istnieje możliwość otrzymania kary, jednak pracodawcy i tak ryzykują. Wzrost liczby obcokrajowców poszukujących pracy w Polsce się zwiększył. Rynek pracy w Polsce traci skuteczność na rzecz nielegalnej działalności osób unikających odpowiedzialności wobec organów skarbowych.