Metale i obróbki

Metale i obróbki

Wśród używanych technologii wykazać można obróbkę: mechaniczną, skrawaniem, chemiczną, cieplno-chemiczną lub plastyczną. Obróbka metalu jest to proceder, którego celem jest nadać wytyczony kształt. Zmianom poza kształtem, ingeruje się również we właściwości fizyczne i chemiczne specyficznego surowca. Obróbki skrawaniem Toczenie – ten sposób obróbki realizowany jest: wzdłużnie, obwiedniowo, wewnętrznie, zewnętrznie, kopiowo albo poprzecznie. Obróbka metalu polega na przemianie kształtu tworzywa wprawiając go w ruch obrotowy, a narzędzie w ruch liniowy. Przedmiot obracając się jest kształtowany nożem…

Czytaj dalej