Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce

Istotną informacją jest liczba osób będąca w wieku produkcyjnym – uległa powiększeniu. Ludzie, którzy pracują albo szukają pracy jest szacunkowo siedemdziesiąt pięć procent. Kolejnym ważnym argumentem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia wynosi zazwyczaj w przybliżeniu od trzech do czterech procent. Co jest naturalne wobec każdej gospodarki. Rynek pracy w Polsce zależy od postępu techniki i technologii. Na rynku ciągle jest brak specjalistów. Brak specjalistów jest rezultatem wyjazdu do pracy za granicę lub dużej konkurencji. Pracodawcy najczęściej…

Czytaj dalej